Rezerwacja

Dzikujemy za zainteresowanie udziaem w projekcie FASHION BUSINESS CONFERENCE.Zapraszamy do wypenienia formularza rezerwacyjnego.Wyraam zgod na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestacji oraz w celach marketingowych dla Nowoczesnej Firmy Sp. z o.o., zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). wiadom jestem faktu, e przysuguje mi prawo wgldu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Pokaz Mody
Pokaz kolekcji Oli Kawako
Koncert
Koncert zespou STOP MI!
Wernisa
Wernisa prac Krzysztofa Cielaka
Foto
Wystawa fotografii Emila Bilinskiego
Prosz o