O Firmie

Citi Handlowy - Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Citi Handlowy powstał z poł±czenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.-najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. Będ±c czę¶ci± grupy Citi, prowadz±cej ok. 200 milionów rachunków w ponad 160 krajach i jurysdykcjach jest jednocze¶nie instytucj± o wysokim poczuciu odpowiedzialno¶ci społecznej. Misję nowoczesnej filantropii realizuje poprzez Fundację Bankow± im. L.Kronenberga.
Pokaz Mody
Pokaz kolekcji Oli Kawałko
Koncert
Koncert zespołu STOP MI!
Wernisaż
Wernisaż prac Krzysztofa Cie¶laka
Foto
Wystawa fotografii Emila Bilinskiego
Proszę o