O Firmie

E!stilo

Magazyn e!stilo jest jedynym na polskim rynku life stylowym tytułem o profilu ekologicznym. E!stilo informuje o najaktualniejszych trendach w „zielonym” nurcie a także o tym, jak pomagać zwierzętom. Magazyn pisze o najnowszych certyfikowanych produktach na polskim rynku, etycznej modzie, organicznych i nietestowanych na zwierzętach kosmetykach, eko designie i bezpiecznych ¶rodkach czyszcz±cych do domu. Zdrowy styl życia, kontrowersyjne zjawiska polityczne i społeczne zwi±zane z ekologi± s± prezentowane poprzez współpracę z czołowymi organizacjami pozarz±dowymi, jak np. WWF, czy Fundacja Viva Polska. W każdym numerze znajdziesz wywiad wraz z wyj±tkow± sesj± zdjęciow± polskich i zagranicznych gwiazd, które słyn± ze swojego zaangażowania w sprawy ochrony przyrody. Czytaj ekologiczne e!stilo! www.estilopress.com E!stilo kupisz w Empikach na terenie całej polski, a także w sieci Ruch, Kolporter, In Medio.
Pokaz Mody
Pokaz kolekcji Oli Kawałko
Koncert
Koncert zespołu STOP MI!
Wernisaż
Wernisaż prac Krzysztofa Cie¶laka
Foto
Wystawa fotografii Emila Bilinskiego
Proszę o