O Firmie

SARE S.A.

Dostarczamy zaawansowane narzędzia wykorzystywane w komunikacji newsletterowej, kampaniach e-mailingowych, kampaniach SMS, konkursach, programach lojalno¶ciowych, komunikacji wewnętrznej i relacjach inwestorskich. Budujemy bazy adresowe i zarz±dzamy nimi. Posiadamy unikaln± wiedzę i do¶wiadczenie, które przekładaj± się na efekty biznesowe naszych klientów. Stale rozwijamy narzędzia, dzięki którym e-mail marketing daje coraz większe możliwo¶ci. Współpracuj±c z największymi i najbardziej wymagaj±cymi Klientami tworzymy efektywne strategie wykorzystania poczty elektronicznej w działaniach marketingowych. SARE jest nieustannie rozwijanym narzędziem, które daje coraz większe możliwo¶ci Klientom. Co nas wyróżnia? Dwa podstawowe wyróżniki SARE to dział Obsługi Klienta, który nie mógłby funkcjonować bez autorów systemu – Działu IT. Poza samym systemem oferujemy również usługi zwi±zane z integracj±, wdrożeniem czy przebudowaniem funkcjonalno¶ci do oczekiwań Klienta. Każda z firm szczyci się konkretnymi przewagami. My z dum± chwalimy się możliwo¶ciami naszego systemu oraz obsług± Klienta. Nasi doradcy, oraz konsultanci ciesz± się nieskaziteln± opini± w¶ród Klientów.
Pokaz Mody
Pokaz kolekcji Oli Kawałko
Koncert
Koncert zespołu STOP MI!
Wernisaż
Wernisaż prac Krzysztofa Cie¶laka
Foto
Wystawa fotografii Emila Bilinskiego
Proszę o