O Firmie

Marketing w Praktyce

Zapewnij sobie większe możliwo¶ci działań: poznaj ludzi, którzy w warunkach konkurencyjnego rynku zbudowali stabiln± pozycję swoich firm i wykreowali markę poszukiwan± przez klientów. Swoim do¶wiadczeniem dziel± się na łamach naszego miesięcznika. Dostrzegaj±c zmiany, Ty również pójdziesz we wła¶ciwym kierunku. Przyszło¶ć Twojej firmy to nowoczesny i skuteczny marketing. Stałe działy: badania marketingowe, marka, sprzedaż, reklama, promocja, marketing bezpo¶redni, internet, public relations, programy lojalno¶ciowe, strategie, raporty rynkowe, case studies.
Pokaz Mody
Pokaz kolekcji Oli Kawałko
Koncert
Koncert zespołu STOP MI!
Wernisaż
Wernisaż prac Krzysztofa Cie¶laka
Foto
Wystawa fotografii Emila Bilinskiego
Proszę o